Mijn werkwijze bij ont-wikkelen

Nee, geen typefout. Het streepje in Ont-wikkelen is bewust gekozen. Voor mij houdt dit in dat we ons ontdoen van patronen waarin we ons gewikkeld hebben, waardoor we in-gewikkeld raken. En door te ont-wikkelen raken we onze patronen meer en meer kwijt.

Een¬†voorbeeld:¬†Je hebt een akkefietje met je collega. Je hebt bepaalde afspraken gemaakt en jouw collega heeft zich daar niet aan gehouden. Kan gebeuren. Maar daardoor kom jij in de problemen. Als je dit bespreekbaar maakt merk je dat de desbetreffende collega in de verdediging schiet. En jij vervolgens ook. Het wordt een ‘ja-maar’ gesprek en jullie blijven in de inhoud steken. Het gesprek wil niet vlotten. Dit gebeurt vaak. Als het jou gebeurt, je bent echt niet de enige.

De oplossing zit hem in een ander patroon. Pas als je je bewust bent van het patroon van dit gesprek, kun je dit patroon aanpassen. Van overtuigen en eigen waarheid naar gezamenlijkheid, nieuwsgierigheid en zonder oordeel.
Met behulp van het OVK (Ouder, Volwassen, Kind egotoestanden) wordt dit patroon duidelijk en kun je dit meteen toepassen. Ik garandeer je dat het gesprek dan anders verloopt.
Door je bewust te worden van de patronen en een andere manier toe te passen, ontdoe je je van (hardnekkige) patronen die we allemaal hebben!

Mijn geschiedenis met TA is lang geleden begonnen. Ik was op zoek naar een methode die bij mij paste. Waarmee ik handen en voeten kon geven aan communicatie-patronen.
Ik werd uitgenodigd voor een workshop over Transactionele Analyse. Ik had er wel van gehoord maar het was me niet duidelijk wat het precies inhield.
Tijdens de workshop was degene die de dag voorzat 5 minuten bezig en toen wist ik het: Dit is mijn methode!

Deze methode is namelijk zo herkenbaar en makkelijk inzetbaar in het dagelijkse leven. Al doende kwam ik erachter dat TA veel mogelijkheden heeft qua concepten. Je kunt zo diep gaan als je wilt. Kijken we naar de manier van communicatie of kijken we ook naar de reden waarom je doet wat je doet en laat wat je laat, naar jouw interne proces.

Daardoor leer je jezelf beter kennen, kun je in het dagelijkse leven elke keer weer reflecteren op jezelf en op de ander. Wat zijn jouw triggers en die van de ander? Door het herkennen van deze triggers ben je in staat om patronen te herkennen en te doorbreken. En daar in het hier en het nu naar te handelen.

Met deze methode wordt zelfreflectie een alledaags proces. Transactionele Analyse heeft mij en mijn klanten de afgelopen jaren veel gebracht.
Zonder uitzondering zijn de deelnemers van trainingen of mijn coachees enthousiast over de inzetbaarheid en de laagdrempeligheid van deze methode. Je manier van doen krijgt handen en voeten. En als team ontwikkel je een gezamenlijk jargon waardoor je elkaar in simpele bewoordingen duidelijk kunt maken wat je merkt bij jezelf en bij de ander.
Met respect voor jezelf en de ander. En ook met humor. Want er ontstaat ook plezier om het op deze manier te doen met elkaar!

 

Intertrust
RWS
Yacht
Leren door ervaren
Randstad
Versy
UMC
Interdyne