Mijn werkwijze als teambuilder

De behoefte om aan teambuilding te werken heeft vele gradaties. Ik noem 2 uitersten.

1e uiterste: De behoefte aan een leuke training samen. Het team is al een team en wil versterken. Een luxe. Die trainingen zijn een feestje.

2e uiterste: Een team is geen team. Er is geen verbondenheid, vertrouwen of veiligheid. En dan komt de samenwerking in het nauw!

Beide uiterste gradaties hebben een eigen aanpak. In het eerste scenario is meer plaats voor spelmatige activiteiten. Omdat het vertrouwen er is, kunnen mensen een andere kant van zichzelf laten zien en kunnen ze samenwerken om tot een goed resultaat te komen. De communicatie-niveaus worden meteen in de praktijk gebracht.

In het laatste scenario is een andere aanpak vereist.
De vraag rijst hoe het komt dat de leden van jouw team zich niet met elkaar verbonden voelen. Daar zal eerst aandacht aan besteed moeten worden.
Vervolgens zal het vertrouwen en de verbondenheid weer bewerkstelligd moeten worden. Vaak (te vaak) komen boodschappen persoonlijk binnen, we interpreteren boodschappen gebaseerd op onze eigen ervaringen. Dit doen we overigens geheel onbewust.
Door dit proces raken we vervreemd van elkaar als collega’s, gaan we elkaar mijden of veroordelen (wat kan resulteren in roddelen, een nekslag voor vertrouwen).

Een voorbeeld: Ik heb laatst gewerkt met een team waar de teamleden elkaar controleerden omdat ze elkaars werkzaamheden niet vertrouwden. Daar was veel wrevel over ontstaan. Een optie was geweest om afspraken maken over het niet meer controleren van elkaar. Toch ga ik dan voorbij aan de onderliggende reden voor die controle. We hebben gekeken naar die onderliggende redenen. En natuurlijk naar de reacties die het controleren teweeg brengt. Pas toen de deelnemers begrip kregen voor elkaars beweegredenen konden ze constructief met elkaar in gesprek.

Hoe diep we gaan ligt aan de deelnemers. Soms is het voldoende om mensen uit te nodigen om te kijken naar het gezamenlijk belang, vanuit nieuwsgierigheid en toekomstgericht.

Soms is het gewenst of nodig om bepaalde patronen beter te duiden. Een manier van communiceren wordt veroorzaakt door ons interne proces. De diepte zoeken we op door te kijken naar dat proces en onderliggende triggers.
Erachter komen hoe jouw ingesleten patronen en triggers ontstaan zijn, ze vervolgens kunnen herkennen en een keuze maken hoe je hiermee om te gaat, is een verrijking.

Een boeiende ontwikkeling waardoor collega’s elkaar beter leren kennen en een gezamenlijk jargon ontwikkelen waarmee ze in de toekomst beter kunnen duiden hoe de communicatie verloopt.

Deze boeiende ontwikkeling geldt overigens voor beide scenario’s. Want ook teams waar het vertrouwen wel aanwezig is, kunnen zichzelf en de ander nog beter leren kennen. En daar heeft iedereen baat bij.

 

Intertrust
RWS
Yacht
Leren door ervaren
Randstad
Versy
UMC
Interdyne